fbpx
Сьогодні
Колонка 13:15 31 Сер 2023

Гідна пенсія чи вступ до ЄС: що має зʼявитися раніше? Або Нова причинно-наслідкова дилема для України

Не можна сказати, що Європейська Комісія (далі – ЄК) має якісь категоричні і однозначні вимоги до параметрів пенсійного забезпечення в Україні в контексті вступу до ЄС, адже в кожній країні склалася своя унікальна система, що сформувалася виходячи з історичних, культурних, економічних та інших передумов. Позиції, які викладені в звіті ЄК від 1 лютого 2023 року містять лише чіткі вимоги спрямовані на захист прав на пенсійні виплати працівників, які мають досвід роботи інших країнах-членах. 

Проте, невдала пенсійна політика країни-члена ЄС матиме наслідки як для неї самої, так і для інших країн та співдружності вцілому. Та й найбільші виклики є спільними: старіння населення, політично чутливе питання підняття пенсійного віку, економічні та геополітичні кризи, які впливають на спроможність виплачувати зароблене тощо. Саме тому ЄК напрацьовує документи, які можуть незабаром лягти в основу регламентів і директив у сфері соціального захисту загалом і пенсійного забезпечення зокрема, норми яких стануть обов'язковими для країн-членів. 

Так, у січні 2023 року Робоча Група Високого Рівня, створена за ініціативи ЄК і членами якої були 12 провідних науковців країн ЄС у сфері соціальної політики, оприлюднила звіт «Майбутнє соціального захисту і добробуту країн у Європейському Союзі», в якому, зокрема, приділено увагу питанням пенсійного забезпечення. Україна, яка претендує набути членства ЄС в найближчій перспективі, має вже враховувати надані рекомендації для реформування своєї системи пенсійного забезпечення, потреба в якому вже не потребує доведення.

Після ознайомлення зі звітом стає очевидною ключова, фундаментальна відмінність дискурсів щодо системи пенсійного забезпечення в Україні і в ЄС – вона стосується не лише осіб перед- або пенсійного віку, це набагато більше ніж про виплати і набагато масштабніше, ніж про соціальну політику. Почнемо з того, що автори звіту основною функцією пенсійної системи вважають «забезпечення належного доходу в старості після виходу на пенсію протягом розумного періоду часу, мінімізацію ризиків бідності та збереження рівня життя, досягнутого протягом трудового життя»

Щоб повноцінно реалізувати цю функцію в Україні, ми маємо усвідомити наступне: 

1. Дитинство і старість тісно пов'язані. 

Якщо дитина зростала у вразливій чи неблагополучній сім'ї, де її безпеці і розвитку було приділено не достатньо уваги, або взагалі виховувалася поза сімʼєю в закладі інституційного догляду, то шанси такої дитини реалізувати свій потенціал в освіті, здобути професію та впродовж трудового життя відкладати на пенсію, що в старості забезпечить їй гідний рівень життя – мізерні. 

Таким чином, добробут людини похилого віку напряму залежить від ефективності системи захисту прав дитини в країні, а саме: чи забезпечується право кожної дитини на сімʼю і впроваджено реформу деінституціалізації? чи розвинута система соціальних послуг для сімей з дітьми на рівні кожної громади? чи забезпечується право на освіту для кожної дитини, у тому числі чи доступна інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю? та ін.

На жаль, всього цього про Україну сказати ми не можемо, а тому вже зараз можемо стверджувати, що покоління людей, яким сьогодні 18+ і які потребували всіх цих послуг в дитинстві, але не отримали їх внаслідок неефективності системи соціального захисту дитини, будуть і надалі здебільшого неспроможними самостійно забезпечити свій добробут у старшому віці.

2. Освіта має бути доступна для всіх.

Нетрудові причини безробіття, дострокового виходу або призначення пенсії, наприклад, за станом здоровʼя, що є суттєвим фактором низьких пенсійних виплат, можуть бути значно скорочені доступністю якісної освіти для людей будь-якого віку. Так, навчання в школі має бути орієнтоване не на запам'ятовування інформації, яку легко можна знайти в інтернеті, а на здобуття навичок, що сприятимуть самореалізації, у тому числі в майбутній зайнятості. Професійна і професійно-технічна освіта має стати максимально практичною і масовою, а вища – орієнтуватися не на наявність матеріально-технічної бази та збереження професорсько-викладацького складу, а на довгострокові стратегії економічного розвитку держави (яких у нас також немає, але про це трохи далі) – це може і має відображатися через державне замовлення. 

Система освіти має на кілька кроків випереджати зміни у сфері зайнятості, які, у свою чергу, викликані економікою і технологічним прогресом – щодо цього є вже принаймні розуміння, але ще не реалізовано на практиці. Можливостей для інклюзивної, доступної неформальної освіти для людей працездатного і передпенсійного віку має ставати більше.

Окрему увагу варто приділити фінансовій освіті – кожна людина повинна розумітися в основах бюджетного і податкового законодавства, вміти планувати як свій щоденний бюджет, так і вихід на пенсію.

3. Ринок праці має бути актуальним як для людей з різними потребами, так і для держави.

Зокрема, ми багато років в Україні говоримо про необхідність підвищити пенсійний вік і головна ідея в тому, щоб починати виплачувати пенсію пізніше, що дозволить зменшити витрати Пенсійного фонду. В країнах ЄС є також такі наміри і навіть дії, але мотивація заключається в тому, щоб люди перед виходом на пенсію зробили більше відрахувань і таким чином забезпечили собі більші виплати на пенсії на більш тривалий період. Саме тому, головним викликом у цьому питанні наразі є спроможність ринку праці забезпечити доступні умови праці і робочі місця для людей похилого віку. Тобто фокус державної політики у сфері пенсійного забезпечення має бути зміщено з «почати виплату пенсії пізніше» на «забезпечити можливість працювати якомога довше». 

В цій же площині перебуває питання зайнятості для осіб з інвалідністю, забезпечення якої є однією з вимог вступу України до ЄС: більша доступність – більше внесків – вища пенсія – зниження бідності.

4. Система охорони здоровʼя має розвиватися в напрямку профілактики і довгострокового догляду.

Якщо ми хочемо, щоб людина довше працювала і більше платила внесків на майбутню пенсію, то повинні сприяти її спроможності це робити – програми з громадського здоровʼя щодо вживання корисної їжі, занять спортом, здорового способу життя, адекватного лікування тощо мають нарощувати частку у бюджетних видатках державного і місцевих бюджетів. 

Якщо людина за станом здоровʼя не спроможна (більше) працювати, то відповідальність за належний рівень життя у стані немічності/старості має превалювати саме у сфері якісного догляду, що у країнах ЄС перебуває на межі медицини і соціального захисту. У вересні 2022 року ЄК затвердила Європейську стратегію з догляду, необхідність розробки якої була обумовлена, зокрема, наслідками пандемії COVID-19. В контексті людей похилого віку там ідеться про наміри і надалі: розвивати цифрові технології для покращення догляду вдома; покращення умов праці та гендерного балансу серед працівників у секторі; сприяти балансу «робота / догляд» для членів сімʼї, які здійснюють догляд; збільшення інвестицій у сектор і публічних видатків на догляд.

5. Житлова інфраструктура має відповідати потребам осіб пенсійного віку.

Це один з найнеочікуваніших аспектів політики ЄС щодо осіб пенсійного віку, адже йдеться не лише про те, що з віком люди поступово втрачають спроможність користуватися сходами, електроприладами тощо, а вся інфраструктура як вдома, так і громадських місцях, включаючи транспорт, має відповідати умовам доступності та інклюзивності. Проте, йдеться також про фінансову доступність житла

Так, загальновідомо, що в Україні велику частку з пенсійних виплат люди витрачають на оплату комунальних послуг та інші виплати, повʼязані з житлом, а тому на інші потреби – залишається вкрай мало. Сприятиме покращанню цієї ситуації ініціатива ЄК зі створення Соціального кліматичного фонду, який буде наповнюватися за рахунок продажу дозволів на автомобільні викиди та енерго неефективні будівлі, а витрати будуть спрямовуватися на 2 цілі: надання фінансової підтримки домогосподарствам, які особливо постраждали від енергетичної і транспортної політики (зокрема, це пенсіонери, які через таку політику значно бідніють), а також на підтримку заходів та інвестицій, які зменшуватимуть такі витрати і для вразливих домогосподарств, і для інших учасників сектору.

6. Зміцнення суспільного договору.

Спостерігаючи за способом життя, стосунками між різними поколіннями закордоном, у країнах ЄС зокрема, ми відмічаємо, що догляд за людьми похилого віку здебільшого здійснюється у закладах, а не вдома і не найближчими родичами. Зі збільшенням проблеми старіння націй такий догляд потребує дедалі більших затрат публічних коштів, але й, як показав досвід пандемії (найбільша частка людей помирала саме в будинках для людей похилого віку чи в схожих установах), не гарантує належної якості послуги і якості життя для таких людей. 

В Україні, принцип 3-х поколінь (коли бабусі і дідусі живуть разом з дітьми, допомагають бавити онуків і вести домашнє господарство) все ще часто спостерігається, але також поступово відходить. Окрім переваг, такий підхід має недоліки, адже догляд за людьми похилого віку часто унеможливлює повноцінну зайнятість, що, в свою чергу, дуже впливає на добробут сімʼї. 

Тому у ЄС пропонують зараз повернутися до більш традиційних форм взаємодії між різними поколіннями в межах однієї родини – починати знову жити разом зі старими батьками і здійснювати за ними догляд вдома, що, зокрема, зменшить витрати на житло, яке було окремим для кожного покоління. В той же час пропонується, а також реалізується вже низка заходів, коли умови догляду за людьми похилого віку прирівнюються до догляду за дітьми, тобто включаються в трудовий стаж і зараховується під час обрахунку пенсії. 

7. Зміцнення довіри до держави.

Величезний дефіцит солідарної пенсійної системи в Україні здебільшого пов'язується з недовірою людей до державних інституцій. Так, дивлячись на сьогоднішні покоління пенсіонерів, багато з яких живуть за межею бідності, хоч свого часу багато працювали і сплачували страхові внески, теперішні працюючі не бачать сенсу продовжувати цю традицію – солідаризуватися з іншими поколіннями у надії, що майбутні платники будуть солідарні з ними і сумлінно платити внески в Пенсійний фонд їм на пенсію. В силу різних обставин держава не виконує своїх зобовʼязань: не забезпечила справедливість (майже нівельовано принцип «чим більше вносиш, тим більше отримуєш на пенсії»), не індексує пенсії, не захищає соціально у випадку низьких пенсій тощо. Багатообіцяне і довгоочікуване запровадження обовʼязкової накопичувальної системи також не принесе переваг, якщо люди не матимуть довіри до фінансової системи і її здатності захистити внесені кошти.

Втім, вирішення питання довіри до держави лежить у не так у сфері соціальної політики, але здебільшого у площині збереження демократії, боротьби з корупцією, реформування судової системи та продовження оновлення правоохоронних органів тощо.

Це далеко не всі аспекти і потреби у змінах, які ми маємо врахувати, щоб відсутність ефективної системи пенсійного забезпечення не завадила нам стати членом ЄС. Війна, масова еміграція людей працездатного віку, зволікання і саботаж реформ до повномасштабного вторгнення – це те, що ЄС не враховує і не має до своїх викликів, але досвід його країн-членів і настанови – це те, що дозволить нам краще впоратися зі своїм «домашнім завданням».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Завантажити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: